נדל"ן 101

כל מה שצריך לדעת על נדל"ן

מה זה תיווך?

מה זה תיווך בבלעדיות?

מה זה ROI?

מה זה מרלו"ג? (מרכז לוגיסטי)

מה זה פרצלציה?

מה זה דמי ניהול?

מה זה אינפלציה?

מה זה Off Market?

מה זה BRRR?

מה זה תשואה נומינלית ותשואה ריאלית?

מה זה קבוצת רכישה?

מה זה קבוצת רוכשים?

מה זה צמוד קרקע?

מה זה פליפ? (Flip)

מה זה רנטל? (Rental)

מה זה Refinance?

מה זה סינגל פמילי? (Single-family)

מה זה SPC ו-SPV?

מה זה טאבו?

מה זה השקעת ערך?

מה זה השקעת תשואה?

מה זה השקעה סולידית?

מה זה השקעות אלטרנטיביות?

מה זה השקעות המונים?

מה זה גידור?

מה זה שטר קניין?

מה זה ערבות בנקאית?

מה זה עסקת קומבינציה?

מה זה פיזור השקעות?

מה זה הלוואת שפיצר?

מה זה הלוואת בלון?

מה זה רכוש משותף?

מה זה השבחה?

מה זה שעבוד?

מה זה חכירה?

מה זה הון עצמי?

מה זה הלוואת מזנין? (Mezzanine)

מה זה חשבון נאמנות?

אילו מיסים חלים בעסקת נדל"ן?

מה זה מינוף בנדל"ן? (OPM)

מה זה מושע ויחסי שיתוף במקרקעין?

מה זה יזמות נדל"ן?

מה ההבדל בין דירת יד ראשונה לדירת יד שניה?

מה ההבדל בין השקעה ישירה לבין השקעה עקיפה בנדל"ן?

מה זה הערת אזהרה?

מה זה היוון?

מה זה קרן השקעה בנדל"ן?

מה זה ריבית?

מה זה נדל"ן מסחרי?

מה זה תשואה בנדל"ן?

מה זה נדל"ן מניב?