ניהול כסף - קורס דיגיטלי
מרצה: עו"ד פלג דודוביץ
6 שיעורים
קורס דיגיטלי
גישה ל-90 יום, On Demand
 
יזמות נדל"ן - קורס דיגיטלי
מרצה: עו"ד פלג דודוביץ
6 שיעורים
קורס דיגיטלי
גישה ל-90 יום, On Demand
 
משכנתאות - קורס דיגיטלי
מרצה: עו"ד פלג דודוביץ
6 שיעורים
קורס דיגיטלי
גישה ל-90 יום, On Demand
 
ניתוח שווקים להשקעה - קורס דיגיטלי
מרצה: עו"ד פלג דודוביץ
6 שיעורים
קורס דיגיטלי
גישה ל-90 יום, On Demand
 
מימון נדל"ן - קורס דיגיטלי
מרצה: עו"ד פלג דודוביץ
6 שיעורים
קורס דיגיטלי
גישה ל-90 יום, On Demand
 
מודל עסקי בהשקעות - קורס דיגיטלי
מרצה: עו"ד פלג דודוביץ
6 שיעורים
קורס דיגיטלי
גישה ל-90 יום, On Demand