שירותי הניהול


שירותי הניהול המסופקים על-ידי קבוצת Investmart מחולקים לשני שלבים:

 1. ניהול וליווי מלא של העסקה במהלך תקופת הבניה
 2. שירותי השכרה וניהול הנכס לאחר מסירת הדירה למשקיעים

השירותים המסופקים בתקופת הבניה:

 • ייצוג המשקיעים ברכישת הדירה מול החברה היזמית, לרבות:
  • ניהול משא ומתן מטעם המשקיעים עם החברה היזמית
  • ייצוג וחתימה על מסמכי הרכישה באמצעות משרד עורכי דין, נוטריון ומתרגם מקומיים

 • ייצוג המשקיעים ברכישת וקבלת שירותי עבודות הגמר (בנכסים הנמסרים ברמת מעטפת), לרבות:
  • ניהול משא ומתן מטעם המשקיעים עם חברת עבודות הגמר
  • ייצוג וחתימה על מסמכי הרכישה
  • ריהוט ואבזור הדירה, והתאמתה להשכרה

 • רישום הזכויות בדירה על שם המשקיעים במרשם המקרקעין המקומי ("טאבו")
 • סיוע בפתיחת חשבון בנק, ככל שיתאפשר בבנקים המקומיים
 • סיוע בנטילת משכנתא, ככל שיתאפשר בבנקים המקומיים
 • קבלת ומסירת מפתח הדירה
 • מסירת עדכון שוטף למשקיעים אודות כל תהליכי ההשקעה באופן דיגיטלי בפלטפורמה

השירותים המסופקים לאחר מסירת הדירה למשקיעים:

 • איתור שוכרים
 • ניהול משא ומתן וחתימה על הסכם השכירות
 • ניהול ותחזוקה שוטפים של הנכס
 • שירותי ניהול נוספים, לפי בקשת המשקיעים

שירותי הניהול המפורטים לעיל, היקפם ועלויותיהם, כפופים לאמור בהסכם שירותי הניהול הפרטני של כל השקעה.


 |