שירותי הניהול

שירותי הניהול המסופקים על-ידי Propdo מחולקים לשני שלבים:

  1. ניהול וליווי מלא של העסקה במהלך תקופת הבניה
  2. שירותי השכרה וניהול הנכס לאחר מסירת הדירה למשקיעים

והכל כמפורט להלן:


שירותי הניהול.png