דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-63,675 £
810,671 ₪ נכון ליום
£ 179,447
  כולל שירותי ליווי וניהול
6.jpg
6.jpg
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
46 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-67,929 £
£ 194,043
 
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
40 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-59,993 £
753,605 ₪ נכון ליום
£ 166,815
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
39 מ"ר
קומה 2
הון עצמי: החל מ-61,410 £
775,565 ₪ נכון ליום
£ 171,676
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-66,559 £
855,382 ₪ נכון ליום
£ 189,344
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-63,563 £
808,941 ₪ נכון ליום
£ 179,064
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
42 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-68,958 £
892,575 ₪ נכון ליום
£ 197,577
  כולל שירותי ליווי וניהול
6.jpg
6.jpg
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-62,837 £
£ 176,575
 
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
46 מ"ר
קומה 2
הון עצמי: החל מ-64,757 £
827,445 ₪ נכון ליום
£ 183,160
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
39 מ"ר
קומה 2
הון עצמי: החל מ-67,399 £
868,392 ₪ נכון ליום
£ 192,224
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
42 מ"ר
קומה 2
הון עצמי: החל מ-69,759 £
904,981 ₪ נכון ליום
£ 200,323
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
31 מ"ר
קומה 2
הון עצמי: החל מ-53,327 £
648,882 ₪ נכון ליום
£ 143,634
  כולל שירותי ליווי וניהול
Arthurs Fold_Day_01_Cropped.jpg
Arthurs Fold_Day_01_Cropped.jpg
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
32 מ"ר
קומה 2
הון עצמי: החל מ-53,327 £
£ 146,670
 
דירת שני חד' בלידס, הולבק
2 חד'
40 מ"ר
קומה 2
הון עצמי: החל מ-60,852 £
766,918 ₪ נכון ליום
£ 169,762
  כולל שירותי ליווי וניהול
 |